Propaganda og bilderedigering

En måte der bilder har blitt brukt, eller kanskje misbrukt, spesielt aktivt er i propagandaen man har sett i enkelte stater opp gjennom historien. Propaganda i form av bilder er heller ikke borte den dag i dag, da vi ser dem i svært mange land i forskjellige former. For mennesker som er interessert i bilder, redigering og formidling utgjør disse en veldig interessant case, selv om selve bruken gjerne er noe man gjerne vil distansere seg fra.

Bilderedigering som propaganda ble brukt veldig aktivt i Sovjetunionen under Stalin sitt regime fra slutten av 20-tallet til hans død i 1953. I dette regimet falt høytstående tjenestemenn fort i Stalins unåde, og for å unngå at befolkningen husket disse ble de aktivt redigert ut av fotografier av Lenin og Stalin. Det finnes noen kjente eksempler, som et bilde fra 1917 der Lenin holder en tale. På det opprinnelige bildet var også Lev Trotskij til stede, men etter hvert som Trotskij og Stalin utviklet et stort fiendskap ble Trotskij redigert bort fra dette bildet, slik at det fortsatt kunne brukes i propaganda.

Man liker kanskje ikke denne måten å bruke bilder og bilderedigering på, men det sier oss likevel mye om bildets kraft og påvirkning på mennesket. Hvis man behersker bilderedigering på en god måte sitter man altså på en sterk nøkkel til formidling, uansett hva det er man ønsker å formidle.