Et eksempel på bilderedigering som lurer oss alle

Bilderedigering eksistere som kjent for å få bilder til å fremstå noe annerledes enn de de i virkeligheten er. De fleste av oss er klar over eksistensen av slik redigering, men likevel er det et tilfelle der det er den redigerte versjonen som er standard. Og de fleste av oss lar seg lure hver eneste gang.

Hvis du ser på et verdenskart, ser du jordkloden slik den ser ut. Det er i alle fall det vi tror. Men faktisk er et flatt atlas fulle av feil med tanke på proporsjonene i de ulike landområdene. Grunnen er ikke at vi skal lures til å tro at verden er annerledes enn den faktisk er. Det er helt praktiske grunner til dette. Jordkloden er som kjent rund. Derfor oppstår det noen problemer når den skal fremstilles på et flatt kart. Det er rett og slett ikke mulig å få proporsjonene til å fremstå korrekte. Det er rett og slett umulig å fremstille proporsjonene til en rund jordklode på en korrekt måte når man skal lage et flatt kart. Resultatet er at områdene som ligger lengst nord og lengst sør blir altfor store i forhold til områdene midt på kartet.

På et flatt kart er Nord-Amerika større enn Afrika. I virkeligheten kunne man flyttet hele Nord-Amerika inn i Afrika og fortsatt ha plass til både India og Argentina. Og fortsatt ville man hatt en del plass til overs.