Bilder som reklame

Et av de aller mest kjente områdene bilder brukes svært aktivt i dag er i reklame. Bilder kan nemlig formidle et produkt på en helt annen måte enn det bare ord, lyd eller video er i stand til. Bildets fordel er at det fanger et øyeblikk, mens de andre mediene formidler noe som foregår over et visst tidsrom.

Så et godt reklamebilde skal altså formidle et øyeblikk av bruk av produktet det ønsker å selge, enten det er snakk om en ferietur, en hamburger eller et par sko. Bildet må naturlig nok på en eller annen måte relateres til produktet, men det betyr ikke at selve motivet behøver å være spesielt produktrelatert.

Det er nemlig her bilderedigeringen kommer inn i bildet. Så lenge man får med noe man forbinder med produktet, f.eks. en logo som åpenbart er redigert inn, så forbindes også selve produktet med det øyeblikket bildet formidler. Særlig har Coca-Cola blitt kjent for å gjøre dette. Mange av deres reklamebilder formidler fine stunder med venner eller opplevelser, og logoen til Coca-Cola redigeres rett og slett inn i hjørnet på bildet, slik at man forbinder produktet med nettopp dette. Dersom man skal lage et godt reklamebilde er det altså viktigere å fange et godt øyeblikk, for så å redigere dette på en måte som får produktet til å være en del av øyeblikket.