Bilder som forandret verden

Å ta bilder er en hobby eller et levebrød for veldig mange mennesker, men i de aller fleste tilfeller er sluttproduktet noe som har en verdi og en relevans for et begrenset utvalg mennesker. Men det finnes også tilfeller der bilder har endret verden, eller rette sagt: Gjort store utslag for menneskenes oppfatning av verden.

Det kanskje mest kjente eksemplet på et slikt bilde er fotografiet «Afghansk jente» fra 1984, som ble tatt av Steve McCurry og ble publisert i National Geographic året etter. For mange har dette blitt et symbol på den tredje verden og menneskene som lever som uskyldige ofre for stormaktenes krigføring. Kvinnen selv hadde aldri sett bildet før journalistene klarte å spore henne opp i Afghanistan i 2002.

Et annet bilde, som er en redigert versjon, er bildet som på tysk heter «Millionen Stehen Hinter Mir», eller «Millioner Står Bak Meg» på norsk. Dette bildet viser Adolf Hitler i kjent positur med hånden vendt bakover, og kunstneren har redigert inn et bilde av en ansiktsløs millionær som stikker en stor sum penger i hånden hans. Dette bildet har gitt etterkrigsgenerasjonen en klar oppfattelse av hvordan store og pengemektige krefter var viktige for å få Hitler til makten.