Kjente bilder fra idrettshistorien

Et uttrykk som absolutt alle med en viss interesse for bilder og bilderedigering er at «et bilde sier mer enn 1000 ord». Det er definitivt noe i dette uttrykket som formidler en grunnleggende sannhet. I idrettshistorien er det noen legendariske bilder som formidler stemningen rundt hendelsene på en måte som tjener som et vitne på…

Et eksempel på bilderedigering som lurer oss alle

Bilderedigering eksistere som kjent for å få bilder til å fremstå noe annerledes enn de de i virkeligheten er. De fleste av oss er klar over eksistensen av slik redigering, men likevel er det et tilfelle der det er den redigerte versjonen som er standard. Og de fleste av oss lar seg lure hver eneste…

Retusjering i reklame

I reklamebransjen har det etter hvert blitt helt standard prosedyre med retusjering, eller redigering som det også heter, av mennesker og omgivelser som er der. Reklamebransjen gjør dette for å få deres produkter til å fremstå som mer attraktive. Mange kritiserer denne retusjeringen, særlig i tilfeller der det er snakk om redigering av mennesker. Denne…

Propaganda og bilderedigering

En måte der bilder har blitt brukt, eller kanskje misbrukt, spesielt aktivt er i propagandaen man har sett i enkelte stater opp gjennom historien. Propaganda i form av bilder er heller ikke borte den dag i dag, da vi ser dem i svært mange land i forskjellige former. For mennesker som er interessert i bilder,…

Bildebruk i aviser og magasiner

I aviser finnes det to typer bilder. Det er de bildene som formidler en nyhet, og de bildene som brukes til reklameformål. Nyhetsbilder kan bli redigert, men da er det som regel bare snakk om å forbedre kontraster og lysstyrke. Nyhetsbildene skal først og fremst vise hva som skjer. Reklamebilder blir derimot retusjert, redigert og…

Bilderedigering til nettbruk

I dag er det lett å redigere bilder, også for folk flest. Det finnes både gratisprogrammer og betalingsprogrammer som tilbyr dette. Mange bruker bilderedigering når de skal legge ut bilder av seg selv på blogger eller på sosiale nettsider. Dette kan ses på som juks, men samtidig kan det også gi folk bedre selvtillit, ved…